หมวดหมู่ : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย : jakk@dmin
เข้าชม : 61
ศุกร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
พิมพ์  

                             หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                        (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
                สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้

                 โรงพยาบาลบ้านกรวด  เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

เอกสาร   

https://pdpa.moph.go.th/pdpa/index.php